Misja

Misją Fundacji jest budowanie kultury filantropii w Polsce i wzmacnianie solidarności między ludźmi poprzez działania filantropijne i edukacyjne. Działamy po to, aby:

  • Obudzić potencjał Polaków jako darczyńców i współtwórców inicjatyw obywatelskich i charytatywnych;
  • Zbudować wizerunek Polski w świecie jako kraju ludzi hojnych i zaangażowanych;
  • Podnieść zaufanie darczyńców do NGO-sów poprzez konsekwentne stosowanie standardów etycznych w zarządzaniu pieniędzmi;
  • Wesprzeć rozwój wartościowych organizacji i stworzyć dla nich nowe źródła finansowania działalności;
  • Poprawić warunki pracy i jakość zarządzania w organizacjach pozarządowych;
  • Zbudować między polskimi organizacjami atmosferę przyjaznej współpracy dla wspólnego dobra;
  • Wzmocnić relacje międzynarodowe poprzez współpracę z organizacjami, które wspierają filantropię na świecie.