Portal DomyDziecka.org

0 PL donated

Pola oznaczone * są obowiązkowe


*

*

*

Numer rachunku bankowego: PL 63 1750 0012 0000 0000 3100 5892

Pomysł na stworzenie i prowadzenie portalu pojawił się w roku 2006 podczas próby wyszukiwania jakiejkolwiek informacji na temat domów dziecka w Polsce. Okazało się, że brakuje wirtualnej bazy, która gromadziłaby dane adresowe i informacje o wszystkich domach dziecka. Portal jest odpowiedzią na ten brak. Założył go i prowadzi do dzisiaj Paweł Khmara.

Szczegółowe cele Ogólnopolskiego Portalu Domów Dziecka:

  • zebranie i uporządkowanie informacji dotyczących domów dziecka;
  • stworzenie jednej bazy danych teleadresowych, która ułatwiałaby odnalezienie domu dziecka, np. z myślą o pomocy;
  • stworzenie forum poświęconego domom dziecka;
  • zebranie i uaktualnianie na bieżąco przepisów prawnych;
  • ułatwienie dostępu do informacji o domach dziecka;
  • pomoc pracownikom domów dziecka w poszukiwaniu środków finansowych na działalność placówki;
  • zapewnienie możliwości stworzenia darmowej strony internetowej placówki i jej rozmieszenie na serwerach bez żadnych opłat;
  • nawiązanie kontaktów pomiędzy darczyńcami a konkretnymi placówkami.

Wszystkie powyższe działania oferowane są nieodpłatnie. Osoby zajmujące się portalem również nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Więcej o portalu DomyDziecka.org można przeczytać na stronie: https://www.domydziecka.org/o_nas.html