Polski Instytut Filantropii

0 PL donated

Pola oznaczone * są obowiązkowe


*

*

*

Misją Fundacji jest budowanie kultury filantropii w Polsce i wzmacnianie solidarności między ludźmi poprzez działania filantropijne i edukacyjne. Działamy po to, aby:

  • Obudzić potencjał Polaków jako darczyńców i współtwórców inicjatyw obywatelskich i charytatywnych
  • Zbudować wizerunek Polski w świecie jako kraju ludzi hojnych i zaangażowanych
  • Podnieść zaufanie darczyńców do NGO-sów poprzez konsekwentne stosowanie standardów etycznych w zarządzaniu pieniędzmi
  • Wesprzeć rozwój wartościowych organizacji i stworzyć dla nich nowe źródła finansowania działalności
  • Poprawić warunki pracy i jakość zarządzania w organizacjach pozarządowych
  • Zbudować między polskimi organizacjami atmosferę przyjaznej współpracy dla wspólnego dobra
  • Wzmocnić relacje międzynarodowe poprzez współpracę z organizacjami, które wspierają filantropię na świecie