Spotkaj się z nami na Konferencji Kilometrów Dobra i 10. Konferencji Fundraisingu!

Już 23 października w Warszawie odbędzie się Konferencja Kilometrów Dobra oraz 10. Konferencja Fundraisingu. Tematem przewodnim będzie prowadzenie kampanii fundraisingowych i najnowsze metody zbierania pieniędzy. Prelegentami będą specjaliści w dziedzinie marketingu, reklamy i PR. Gościem specjalnym będzie Piotr Śliwiński, polski himalaista i podróżnik. Mamy 100 bezpłatnych miejsc.

Spotkanie będzie jednocześnie podsumowaniem 5. edycji kampanii Kilometry Dobra i inauguracją przygotowań do kolejnej. Warszawski Hotel Golden Floor Tower na jeden dzień stanie się przestrzenią do dyskusji oraz miejscem spotkań zarówno fundraiserów, jak i nowicjuszy w tej dziedzinie. Sesje poprowadzą m.in. Robert Kawałko – prezes Polskiego Instytutu Filantropii, Jerzy Mika – prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, Rafał Skarżyński – prezes agencji marketingowej DO IT crew sp.z.o.o czy Kamil Bolek, dyrektor Marketingu w Life Tube. Ekspertów wesprą także koordynatorzy poprzednich edycji Kilometrów Dobra, którzy opowiedzą o tym, jak skutecznie zaplanować działania, by wspólnie osiągnąć upragniony cel. Podczas zaplanowanych sesji uczestnicy nauczą się jak zarządzać projektami fundraisingowymi oraz jak promować swoje organizacje w mediach, w jaki sposób zawierać współpracę z firmami i samorządami, a także jak stać się skutecznym przywódcą. Gość specjalny – Piotr Śliwiński – zainspiruje zgromadzonych do działania, wygłaszając prelekcję pt. “Jak zdobywać szczyty i pokonywać kolejne granice?”.

Konferencja będzie również wstępem do szkoleń fundraisingowych, które zostaną zorganizowane w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Dwudniowe warsztaty kierowane do liderów organizacji pozarządowych podniosą ich kwalifikację zarówno w teorii, jak i praktyce. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę o sponsoringu, pracy z darczyńcami indywidualnymi, dywersyfikacji źródeł finansowania, etyce FR, metodach zbierania pieniędzy, roli misji i wizji w FR oraz social media i crowdfundingu. Pierwsza grupa szkoleniowa spotka się w Poznaniu 22 i 23 listopada. Kolejne szkolenia odbędą się w 2019 roku – 17 i 18 stycznia we Wrocławiu oraz 24 i 25 stycznia w Gdańsku. W warsztatach łącznie weźmie udział 60 osób. Po odbytych zajęciach każdy z przybyłych otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Ilość miejsc na Konferencji jest ograniczona – w wydarzeniu może wziąć udział 100 osób. By zostać uczestnikiem, wystarczy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.fio.kilometrydobra.pl.

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, dlatego udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

Bądź Filantropem!