Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu staje się coraz bardziej popularne i rozpoznawalne. Duży wpływ na wzrost działań odpowiedzialnych społecznie miał wybuch epidemii koronawirusa. Niepewność co przyniesie przyszłość, trudna sytuacja służby zdrowia czy też utrudnienia w edukacji zdalnej to niektóre z czynników, które zachęciły przedsiębiorców i korporacje do podjęcia kroków mających na celu wspieranie inicjatyw społecznych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to sposób zarządzania przedsiębiorstwem, który uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. CSR kładzie nacisk na odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo.

Przedsiębiorcy, którzy pragną wdrożyć praktyki CSR w swoich firmach, mają możliwość wyboru narzędzi, które najlepiej dopasują się do warunków panujących w przedsiębiorstwie:
– działania na rzecz społeczności lokalnych – np. programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, inwestycja w infrastrukturę, sponsorowanie wydarzeń kulturalnych;
– działania proekologiczne – np. segregacja odpadów, ekologiczne sposoby produkcji, recycling;
– kampanie społeczne – ich celem jest wzrost świadomości społecznej w ważnych kwestiach, np. sprawiedliwych płac i godnych warunków pracy w fabrykach;
– programy pracownicze – np. kursy, szkolenia;
– raporty społeczne – pomagają w zdobyciu społecznego zaufania, świadczą o przejrzystości działań firmy;
– systemy zarządzania – np. systemy ISO;
– wolontariat pracowniczy – przeznaczanie określonej liczby godzin pracy na rzecz inicjatyw dobroczynnych. Mogą to być np. wizyty w domach opieki, organizowanie zbiórek lub uczestnictwo w charytatywnych imprezach sportowych;
– zarządzanie łańcuchem dostaw – stosowanie zasad CSR na każdym etapie łańcucha dostaw;
– znakowanie produktów – np. Fairtrade, ECOCERT.

CSR niesie za sobą wiele korzyści i nie są to jedynie korzyści społeczne i środowiskowe – pozytywny wpływ wprowadzonych praktyk odczuwają same przedsiębiorstwa. Plusy stosowania CSR to wzrost zainteresowania inwestorów, rozbudowa bazy lojalnych konsumentów, zwiększenie konkurencyjności, spotęgowanie motywacji i lojalności pracowników.

Najnowszy ranking firm odpowiedzialnych społecznie można znaleźć TUTAJ.

Źródła:
parp.gov.pl
wyspasukcesu.pl

Bądź Filantropem!