Podsumowanie Akcji Zbierz Fundusze dla swojego domu dziecka w Kampanii Kilometry Dobra 2018

W ubiegłorocznej 5. edycji Kilometrów Dobra placówki domów dziecka miały możliwość ubiegać się o jeden z 10 grantów w wysokości 1000 zł, ufundowany przez portal DomyDziecka.org . Wartość grantu obejmowała pakiet startowy w kampanii, czyli: zestaw materiałów promocyjnych, obecność w mediach, oraz wsparcie doradcze i informatyczne. Warunkiem przyjęcia wniosku był krótki ramowy plan działań fundraisingowych prowadzących do zebrania min. 10 000 zł.

Do sztabu Kilometrów Dobra wpłynęło dziewięć zgłoszeń, spośród, których pięć placówek spełniło kryteria uczestnictwa. Do Kampanii włączyły się: Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom” z Ostrowca Świętokrzyskiego, Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci z Krosna, Zespół placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nad Baryczą” z Krośnic, a także Stowarzyszenie „Nowy Dom” z Żyrakowa. Suma zebranych pieniędzy przez rodzinne domy dziecka to 79 715 zł.

Placówki przez 3 miesiące organizowały kiermasze, festyny, biegi, a także angażowały szkoły i firmy, które przekazywały darowizny na cele uczestników. Według IMM publikacje o tych działaniach dotarły do ponad 573 tys. osób.

Dzięki zebranym środkom uczestnicy mogli m.in.: dostosować klatkę schodową do przepisów bezpieczeństwa z uwzględnieniem windy, wyremontować dom, czy kupić rowery dla swoich podopiecznych.

Akcja Zbierz Fundusze dla swojego dziecka była nie tylko uczestnictwem w ogólnopolskiej Kampanii i realizacją celów, ale także dostarczyła wiedzę i doświadczenie, dzięki której domy dziecka będą mogły w przyszłości pozyskiwać stałe źródła finansowania. Jest to cenna wartość, ponieważ bycie opiekunem w placówce to nie tylko praca, to misja 24 na dobę, 7 dni w tygodniu.

Szczegółowe zestawienie celów i wyniki zebranych pieniędzy na http://2019.kilometrydobra.pl.

Bądź Filantropem!