Korzyści płynące z wolontariatu

Z pracy wolontariackiej korzystają nie tylko adresaci działań, ale w dużej mierze sami wolontariusze.

Uczniowie, studenci, osoby pracujące, seniorzy – przedstawiciele każdej z tych grup mogą wynieść wiele pozytywnych wartości z nieodpłatnej i dobrowolnej pracy na rzecz innych osób bądź środowisk. Najważniejsze z nich to:
– rozwój empatii i wrażliwości,
– wzrost satysfakcji z życia,
– nawiązanie wartościowych relacji,
– nabycie i rozwój umiejętności z różnych dziedzin,
– zdobycie doświadczenia, które może okazać się przydatne podczas poszukiwań nowej pracy.

Wolontariat może być długoterminowy lub krótkoterminowy (akcyjny). Wolontariat długoterminowy wymaga zaangażowania na kilka miesięcy lub lat, jednak nie jest to jednoznaczne z rzeczywistą ilością czasu przeznaczoną na wykonywanie działań – czasem wystarczy jedna lub dwie godziny w tygodniu. Wolontariat akcyjny wiąże się z krótkoterminowym zaangażowaniem. Ta forma wolontariatu realizowana jest podczas zbiórek pieniężnych, festiwali kulturalnych, imprez sportowych itp.

Przykładowe rodzaje wolontariatu:
– wolontariat w organizacji pozarządowej (np. zajmującej się pracą socjalną, ekologią, działalnością kulturalną, rozwojem lokalnym),
– wolontariat hospicyjny,
– wolontariat w domu dziecka,
– wolontariat sportowy,
– wolontariat misyjny.

Przed podjęciem decyzji o podjęciu pracy wolontariusza najlepiej skontaktować się z daną jednostką (organizacją, osobą odpowiedzialną) i porozmawiać na temat warunków współpracy oraz przykładowych zadaniach.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu, gdzie można znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących działalności wolontariackiej.

Źródła:
szlachetnapaczka.pl
wolontariat.org.pl

Fot: Anna Earl / Unsplash

Bądź Filantropem!