Seminarium o testamentach – 18 czerwca 2015, Warszawa