26.04.2016 – Magdalenka – spotkanie z Uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku