Podsumowanie szkoleń “Fundraising po polsku”

Pozytywne emocje, nowe horyzonty, ciekawe znajomości. W listopadzie i grudniu, pod patronatem Fundusz Sprawiedliwości, przeprowadziliśmy 5 bezpłatnych szkoleń na temat pozyskiwania funduszy.

Bydgoszcz, Łódź, Kielce, Rzeszów i Szczecin – oto miasta, które odwiedziliśmy tej jesieni, aby ukazać przedstawicielom różnych organizacji nowe spojrzenie na zagadnienie fundraisingu.

Trener, a zarazem prezes Polskiego Instytutu Filantropii – Robert Kawałko, opowiadał o szerokim wachlarzu możliwości pozyskiwania funduszy i zachęcał uczestników do kreatywności i odwagi w podejmowanych działaniach fundraisingowych. Ważnym elementem szkoleń były ćwiczenia praktyczne, które pozwoliły na przetestowanie swoich umiejętności i zdobytych informacji. Wiedza pozyskana na szkoleniu umożliwi uczestnikom bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy dla swoich organizacji.

Bądź Filantropem!