Rośnie liczba Polaków wrażliwych na potrzeby innych ludzi

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w lutym tego roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej, 73% Polaków opowiada się za postawą wrażliwości i gotowości do pomocy innym ludziom.

Odsetek osób skłaniających się ku postawom altruistycznym jest najwyższy w historii tego badania (czyli od 2002 roku). Jedna piąta badanych twierdzi, że należy koncentrować się na swoich sprawach, nie zważając na nikogo. Odpowiedź “Trudno powiedzieć” wybrało 7% osób.

Nastawienie egoistyczne częściej przejawiają badani poniżej 35. roku życia. Taką postawę mogą tłumaczyć uwarunkowania charakterystyczne dla tego wieku, t.j. zakładanie rodziny lub rozwijanie kariery zawodowej. Koncentrację na swoich potrzebach wybierały częściej osoby znajdujące się w złej sytuacji materialnej oraz najsłabiej wykształceni. Ku postawie altruistycznej najbardziej skłaniają się ludzie w przedziale wiekowym od 55 do 64 lat, czyli tacy którym prawdopodobnie udało się osiągnąć pewien poziom stabilizacji. Chęć pomocy deklarują ponadto mieszkańcy największych miast, mający wysokie dochody oraz osoby bardziej zaangażowane w praktyki religijne.

Niemal dwóm trzecim Polaków (63%) zdarzyło się wcielić postawę altruistyczną w życie. Tyle osób kiedykolwiek dobrowolnie i bez wynagrodzenia pracowało na rzecz swojego środowiska, Kościoła, miejscowości lub na rzecz potrzebujących. Wykonywanie takich działań w przeciągu minionego roku (2019) zadeklarowało 26% badanych.

Pełen tekst komunikatu z badania znajduje się tutaj.

 

Bądź Filantropem!