Filantropia w Europie Środkowo-Wschodniej – wyniki badania

“Filantropia w CEE 2020” to pierwsze badanie, które ukazuje potencjał filantropijny Europy Środkowo-Wschodniej. Badanie przeprowadzone przez Kantar zostało zlecone i sfinansowane przez Social Impact Alliance for CEE – niezależny think tank.

Potencjał filantropijny regionu został oszacowany na 3,3 mld Euro, z czego 2 mld jest przekazywane już dziś. W Polsce ten wskaźnik wynosi 1,9 mld, z czego faktycznie przekazywany jest 1 mld. W minionym roku aż 51% Polaków przekazało środki finansowe na cele dobroczynne. Jest to najwyższy wynik wśród badanych krajów. Kwoty jakie przekazujemy, to średnio 350 złotych rocznie, co stanowi 0,5% zarobków.

Cele społeczne wspiera podobny odsetek kobiet i mężczyzn, jednak grupy te zróżnicowane są pod względem form pomocy. Kobiety chętnie sięgają po usługi i produkty, ze sprzedaży których część zysku przekazywana jest na cele dobroczynne. Mężczyźni natomiast częściej angażują się w pomoc stałą oraz przekazują kwoty wyższe średnio o 40%.

W porównaniu do przekazywania darowizn pieniężnych, wolontariat jest mniej popularną formą pomagania – w naszym kraju angażuje się w niego 1/3 badanych. Społeczeństwo oczekuje ulg podatkowych od tego rodzaju działalności. Jednakże, 39% badanych (a 44% Polaków), deklaruje chęć wolontariatu w godzinach pracy.

Coraz więcej osób zwraca uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu. Aż 44% mieszkańców regionu jest skłonnych zapłacić więcej za produkty marek społecznie odpowiedzialnych, a dla 36% prowadzenie przez firmę działań prospołecznych stwarza zachętę do zakupu jej produktów lub usług.

W ankiecie pojawiło się również pytanie odnośnie Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Spośród 17 celów, najistotniejszymi dla Polaków są:

  • czysta woda i warunki sanitarne
  • dobre zdrowie i jakość życia
  • koniec z ubóstwem
  • zero głodu
  • działania w dziedzinie klimatu

Na zmianę zachowań filantropijnych miała wpływ epidemia COVID-19. Dla 15% badanych pandemia była impulsem, który skłonił ich do pomagania. Solidarność społeczna zbudowana w tym okresie, może stanowić bazę do budowania dalszych działań.

Pełen raport z badania można pobrać tutaj.

Bądź Filantropem!