Wszystkim naszym Przyjaciołom, Partnerom, Współpracownikom i Darczyńcom składamy serdeczne życzenia na czas Wielkanocy: pokoju, radości i odrodzenia sił do czynienia dobra.

Tegoroczna kampania “Kilometry Dobra” zjednoczyła największą liczbę uczestników w swojej 5-letniej historii. Jest ich już ponad 50, a kolejne organizacje wciąż zgłaszają chęć dołączenia do kilometrowej wspólnoty.

Po pierwszym miesiącu kampanii, która wystartowała 1 marca można zauważyć ostrą walkę o najlepszy wynik pomiędzy liderami: Stowarzyszeniem Dom Aniołów Stróżów w Katowicach, krakowską Kliką, która buduje dom dla niepełnosprawnych oraz białostocką Caritas. Kto w tym roku zbierze najwięcej funduszy i zdobędzie tytuł Mistrza Świata w Dobroci? Dowiemy się tego 3 czerwca, gdy wszystkie uczestniczące organizacje zamienią pieniądze na złotówki i ułożą z nich srebrne dywany – każdy w swojej miejscowości.

Wyścig odbywa się na stronie www.kilometrydobra.pl – każdy może wpłacić tam swój datek i przyczynić się do zwycięstwa którejś z organizacji, a przez to przyspieszyć realizację jednego z wielu szlachetnych zamiarów.

DomyDziecka.org dołączyły do Polskiego Instytutu Filantropii, stając się nową Kampanią fundacji. Portal został stworzony w 2006 roku przez Pavla Khmarę i w pierwszych latach korzystał z pomocy Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga. Zasięg projektu szybko się rozwinął, co sprawiło, że jego twórca zwrócił się do Polskiego Instytutu Filantropii o wsparcie. W ten sposób DomyDziecka.org stały się częścią PIF-u i uzyskały opiekuna biegłego w łączeniu potrzebujących z darczyńcami. Doświadczenia Kilometrów Dobra i Dobrego Testamentu będą teraz służyć nowej Kampanii. Dzięki staraniom Instytutu został nabyty darczyńca niebywałej liczby prezentów – firma Many Mornings podarowała domom dziecka aż 20000 par skarpetek.

Portal jest największą bazą informacji o polskich domach dziecka, gromadzi m.in. dane teleadresowe placówek. Dodatkowo zbiera i uaktualnia bieżące przepisy prawne dotyczące adopcji. W przyszłości Kampania chce zaoferować domom dziecka bezpłatne stworzenie własnej strony internetowej, na której mogłyby informować o aktualnych wydarzeniach, działaniach, wyjazdach i potrzebach. Dzięki portalowi pomaganie placówkom opiekuńczo-wychowawczym jest prostsze, ich potrzeby są jasno określone,
a dotarcie do konkretnych instytucji łatwiejsze.
Dzięki Fundacji Polski Instytut Filantropii DomyDziecka.org otrzymają pomoc w zakresie obsługi wpływających darowizn i w organizowaniu zbiórek finansowych.

DomyDziecka.org można wspierać dwojako:
– pomagając finansować działalność portalu – poprzez wpłacanie pieniędzy na konto o numerze:
63 1750 0012 0000 0000 3100 5892
– przekazując pieniądze dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – poprzez wpłacanie pieniędzy
na konto o numerze:
85 1750 0012 0000 0000 3741 3607

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w polskich domach dziecka przebywa obecnie 19 517 dzieci, natomiast 56 986 znajduje się w rodzinach zastępczych. Wszystkie te dzieci są adresatami naszej Kampanii.
Wspólne działanie wielu organizacji społecznych usprawnia oraz upraszcza wszystkie mechanizmy, sprawiając, że pomaganie staje się prostsze. Ta idea łączy DomyDziecka.org oraz Polski Instytut Filantropii i w myśl tej zasady działają już razem, by dobroczynność stała się jeszcze efektywniejsza.

Bądź Filantropem!