Dobry Testament

0 PL donated

Kampania „Dobry Testament” została zainaugurowana jesienią 2015 roku jako 17. Kampania tego typu na świecie. Prowadzą ją wspólnie polskie organizacje pozarządowe, które działają zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i prawnymi. Wspólnie pracujemy nad tym, czego samodzielnie nie udało się dotychczas osiągnąć żadnej organizacji – chcemy sprawić, aby zapisy testamentowe na cele charytatywne i społeczne były powszechna praktyką.

Organizacje uczestniczące w kampanii przygotowały specjalną ofertę dla tych, którzy przez zapis testamentowy chcą wspierać ich działania.

Działania w ramach „Dobrego Testamentu” zaplanowane są na minimum pięć lat. Inicjatorzy kampanii podkreślają wprawdzie, że zmiana podejścia Polaków do testamentów może potrwać latami, ale doświadczenie innych państw pokazuje, że już w drugim roku kampanii pojawiają się pierwsze zapisy testamentowe na wybrane organizacje.

Więcej o kampanii możesz się dowiedzieć zaglądając na adres: www.dobrytestament.pl