Wielkanoc to czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy Państwu, aby był on źródłem wzmacniania ducha, przyniósł radość oraz skruszył Wasze serca. Niech Zmartwychwstanie napełni Was pokojem, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Misją Polskiego Instytutu Filantropii jest poprawa jakości zarządzania w organizacjach pozarządowych i wspieranie rozwoju wartościowych organizacji oraz tworzenie dla nich nowych źródeł finansowania. Cele te realizujemy między innymi poprzez prowadzoną równolegle, obok działalności charytatywnej – szkoleniową.

Read More

Bądź Filantropem!