Kilometry Dobra 2018

Kampania „Kilometry Dobra”, której 5. edycja zakończyła się 3 czerwca zebrała ponad 1,2 mln złotych! To wspólny wynik 55 organizacji z całej Polski, któr przez 100 dni zbierały złotówki, by pomagać potrzebującym.
Zwycięzcą w szlachetnej rywalizacji o tytuł Mistrza Świata w Dobroci została po raz trzeci z rzędu Caritas Archidiecezji Białostockiej, która remontuje „Metanoię” – ośrodek terapii dla uzależnionej młodzieży. Na drugim miejscu kampanię ukończyło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów z Katowic, zaś trzecie miejsce na podium zajęła olsztyńska Fundacja “Przyszłość dla Dzieci” zbierająca na leczenie, rehabilitację oraz zakup sprzętu medycznego chorym dzieciom z Warmii i Mazur.

Wspaniale wypadło też 8 oddziałów Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ich udział w „Kilometrach Dobra” zaowocował wysokimi miejscami w rankingu, a suma zebrana przez oddziały PSONI stanowi prawie 1/3 wszystkich złotówek w tegorocznym wyniku.

Dobryy przykład całej Polsce dały Jarosławskie Kilometry Dobra. To koalicja czterech jarosławskich organizacji, które solidarnie wspólpracowały w ciągu całej kampanii i uzyskały 8. miejsce.

Tegoroczne „Kilometry Dobra” zjednoczyły dziesiątki organizacji z całej Polski, z których każda robi coś ważnego i pożytecznego dla innych. Dzięki tej współpracy kampania od swojego początku w 2013 roku zebrała już ponad 4,5 mln złotych i nadal sie rozwija. Juz teraz zapraszamy fundacje i stowarzyszenia do udziału w kampanii w przyszłym roku. Informacje o warunkach udziału można zamówić pisząc na adres instytut@pif.org.pl.

 

Wszystkim naszym Przyjaciołom, Partnerom, Współpracownikom i Darczyńcom składamy serdeczne życzenia na czas Wielkanocy: pokoju, radości i odrodzenia sił do czynienia dobra.

Tegoroczna kampania “Kilometry Dobra” zjednoczyła największą liczbę uczestników w swojej 5-letniej historii. Jest ich już ponad 50, a kolejne organizacje wciąż zgłaszają chęć dołączenia do kilometrowej wspólnoty.

Po pierwszym miesiącu kampanii, która wystartowała 1 marca można zauważyć ostrą walkę o najlepszy wynik pomiędzy liderami: Stowarzyszeniem Dom Aniołów Stróżów w Katowicach, krakowską Kliką, która buduje dom dla niepełnosprawnych oraz białostocką Caritas. Kto w tym roku zbierze najwięcej funduszy i zdobędzie tytuł Mistrza Świata w Dobroci? Dowiemy się tego 3 czerwca, gdy wszystkie uczestniczące organizacje zamienią pieniądze na złotówki i ułożą z nich srebrne dywany – każdy w swojej miejscowości.

Wyścig odbywa się na stronie www.kilometrydobra.pl – każdy może wpłacić tam swój datek i przyczynić się do zwycięstwa którejś z organizacji, a przez to przyspieszyć realizację jednego z wielu szlachetnych zamiarów.

Bądź Filantropem!