Wielkanoc to czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy Państwu, aby był on źródłem wzmacniania ducha, przyniósł radość oraz skruszył Wasze serca. Niech Zmartwychwstanie napełni Was pokojem, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Misją Polskiego Instytutu Filantropii jest poprawa jakości zarządzania w organizacjach pozarządowych i wspieranie rozwoju wartościowych organizacji oraz tworzenie dla nich nowych źródeł finansowania. Cele te realizujemy między innymi poprzez prowadzoną równolegle, obok działalności charytatywnej – szkoleniową.

Read More

W ubiegłorocznej 5. edycji Kilometrów Dobra placówki domów dziecka miały możliwość ubiegać się o jeden z 10 grantów w wysokości 1000 zł, ufundowany przez portal DomyDziecka.org . Wartość grantu obejmowała pakiet startowy w kampanii, czyli: zestaw materiałów promocyjnych, obecność w mediach, oraz wsparcie doradcze i informatyczne. Warunkiem przyjęcia wniosku był krótki ramowy plan działań fundraisingowych prowadzących do zebrania min. 10 000 zł.

Read More

Bądź Filantropem!